心悸

跳轉到: 導航, 搜索

心悸(palpitation)是由于人們主觀(guān)感覺(jué)上對心臟跳動(dòng)的一種不舒服的感覺(jué),有時(shí)病人描述為心累、心慌等,健康人一般僅在劇烈運動(dòng)、精神高度緊張或高度興奮時(shí)才會(huì )感到心悸,屬于正常情況。而在某些病理情況,比如心率過(guò)快、過(guò)慢以及有過(guò)早搏動(dòng),患者主要癥狀即為心悸。少數情況下,比如心臟神經(jīng)官能癥或過(guò)度焦慮的患者,雖然沒(méi)有心律失?;蚱髻|(zhì)性心臟病,但由于交感神經(jīng)張力增高,心跳有力,患者也常以心悸而就診。導致心悸的原因非常多,下面我們做一簡(jiǎn)要概述。

目錄

病因及發(fā)病機制

心臟搏動(dòng)增強

心臟收縮力增強可引起心悸。心悸可為生理性或病理性。生理性者可見(jiàn)于健康人在強烈體力活動(dòng)或精神過(guò)度緊張之時(shí)。但也可見(jiàn)于大量吸煙、飲酒、飲濃茶或咖啡,或應用某些藥物如麻黃素、咖啡因、氨茶堿、腎上腺素類(lèi)、苯丙胺、阿托品、甲狀腺片等的人,且常和攝入量大小及個(gè)體敏感性有關(guān)。病理性心臟搏動(dòng)增強所致心悸可由于:

心室肥大

后天獲得性心臟病如高血壓性心臟病、風(fēng)濕性主動(dòng)脈瓣關(guān)閉不全、梅毒性或其他原因所致的主動(dòng)脈瓣關(guān)閉不全、風(fēng)濕性二尖瓣關(guān)閉不全等,由于左心室肥大、心收縮力增強,可引起心悸。腳氣病(beriberi)性心臟病時(shí),左、右心室均增大,病情發(fā)展快,心悸常明顯而強烈。

引起心排血量增加的其他病變

貧血、高熱、甲狀腺功能亢進(jìn)等均可引起心率加快,心搏動(dòng)加強而引起心悸。貧血時(shí)血液攜氧量少,器官與組織缺氧,主要代償機理是通過(guò)加快心率、增加心排出量以保證供氧。急性失血性貧血所致心悸尤為明顯。高熱時(shí)機體基礎代謝率增高、組織耗氧量增加,因而通過(guò)加快心率以保證供氧,心率加快導致心悸。甲狀腺功能亢進(jìn)由于基礎代謝率增高與交感神經(jīng)興奮性增高,也常引起心悸。 活動(dòng)性肺結核患者雖無(wú)明顯發(fā)熱也易發(fā)生心悸,且作為結核中毒癥狀之一,主要和交感神經(jīng)興奮性增高有關(guān)。此外在風(fēng)濕性心臟病、感染性心內膜炎、布魯菌病、低血糖發(fā)作等均易引起心悸。 當嗜鉻細胞瘤發(fā)生陣發(fā)性血壓升高,可出現心悸,這與血中兒茶酚胺水平突然升高、興奮交感神經(jīng)有關(guān)。

心律失常

心動(dòng)過(guò)速

各種原因所致的竇性心動(dòng)過(guò)速、心動(dòng)過(guò)速心房顫動(dòng)心房撲動(dòng)等,特別是突然發(fā)生者,均易引起心悸。

心動(dòng)過(guò)緩

高度房室傳導阻滯、房室交界性心律、自發(fā)性室性心律、病態(tài)竇房結綜合征、迷走神經(jīng)興奮性過(guò)高等,由于心率緩慢、舒張期延長(cháng)、心室充盈度增加,致心搏強而有力,可引起心悸。但心悸多見(jiàn)于心率突然轉慢之時(shí)。

心律不齊

過(guò)早搏動(dòng)(期前收縮)、心房顫動(dòng)等,均可引起心悸。偶發(fā)性過(guò)早搏動(dòng)通常不致引起自覺(jué)癥狀,但患者可因心臟突然跳動(dòng)而感到心悸,有時(shí)也可出現心臟突然停跳的感覺(jué)(代償性間歇)。

心臟神經(jīng)官能癥

心臟神經(jīng)官能癥是由于植物神經(jīng)功能失調引起的一種臨床綜合征,患者以青壯年女性為多?;颊叱行募轮?,常有心率加快、心前區刺痛或隱痛、呼吸不暢,并常伴有頭痛、頭暈、失眠、易疲勞、注意力不集中等神經(jīng)官能癥癥狀。發(fā)病常與精神因素有關(guān),每因情緒激動(dòng)而發(fā)作。 β-腎上腺素能受體反應亢進(jìn)綜合征是植物神經(jīng)功能紊亂引起?;颊咧饕憩F為心悸、胸悶、頭暈、心動(dòng)過(guò)速等癥狀,與刺激交感神經(jīng)β受體所致的癥狀相似。精神刺激常為發(fā)病誘因?;颊咭郧鄩涯陭D女為多?!?/p>

在日常診治病人中,常遇到一些患者,主訴胸悶、心慌、胸痛,自認為患了“心臟病”,憂(yōu)心忡忡地來(lái)院就診。但大多病人經(jīng)檢查:X攝片、心電圖超聲心電圖檢查均正常。這并非是器質(zhì)性心臟病,而是一種以心血管癥狀為主的功能性失調的心臟神經(jīng)官能癥(即心臟植物神經(jīng)功能紊亂癥)。

心臟為何有神經(jīng)官能癥呢?由于焦慮、緊張、情緒激動(dòng)、精神創(chuàng )傷等因素的作用,中樞的興奮和抑制過(guò)程發(fā)生障礙,受植物神經(jīng)調節的心血管系統也隨著(zhù)發(fā)生紊亂,引起了一系列交感神經(jīng)張力過(guò)高的癥狀。此外,過(guò)度勞累,體力活動(dòng)過(guò)少,循環(huán)系統缺乏適當鍛煉,以致稍有活動(dòng)或少許勞累即不能適應,因而產(chǎn)生過(guò)度的心血管反應而致該病。

心臟神經(jīng)官能癥是全身神經(jīng)官能癥的一種(即植物神經(jīng)功能紊亂在心血官系統的表現),其癥狀表現是多種多樣的,最普通的自覺(jué)癥狀是心悸、呼吸不暢、心前區疼痛全身乏力等,還有容易激動(dòng)、失眠、多汗、發(fā)抖、眩暈、多夢(mèng)等表現。

該病雖沒(méi)有生命之虞,但病情時(shí)好時(shí)壞,遷延不愈,嚴重者甚至不能正常生活和工作,使患者飽受痛苦。由于該病患者心臟并無(wú)器質(zhì)性病理改變,長(cháng)期來(lái)往往得不到足夠重視,有關(guān)研究報道不多。臨床上由于其缺乏有效的診斷手段和治療措施,造成漏診和誤治情況并不少見(jiàn),尤其是當該病有少量早搏或ST-T改變時(shí),如果不再做進(jìn)一步檢查排除,患者常會(huì )被誤作病毒性心肌炎或冠心病等?! ?/p>

診斷與治療

由上述可見(jiàn),引起心悸的病因非常繁多,其中以心臟疾病最多見(jiàn)。具體到能導致心悸的心臟疾病也是非常多,比如心房顫動(dòng)、陣發(fā)性心動(dòng)過(guò)速、早搏等等,部分急性心肌梗死病人可以心悸為主訴,必須非常留心,否則容易出現不可挽回的局面。其他疾病有貧血、甲亢、藥物引起的心悸等,每一種疾病的治療方法均不相同。若患者發(fā)現自己心慌(心悸)必須尋求醫生的幫助,在充分了解病史(比如心悸的誘因、持續時(shí)間、緩解因素等)、和必要的輔助檢查(心電圖、常規化驗、超聲心動(dòng)圖,必要時(shí)可能需要做心臟電生理檢查等)后方可做出正確的診斷,接下來(lái)就是該如何治療。

若為心律失常引起的心悸,就需要用抗心律失常藥物治療,這類(lèi)藥物很多,包括胺碘酮、美托洛爾、美西律、維拉帕米、阿托品等,若為貧血,則應該糾正貧血,大多為缺鐵性貧血,可行補鐵治療;若為甲亢引起的心悸,我們叫甲亢性心臟病,這時(shí)候不僅要針對心悸治療,更應該針對甲亢治療,可采取抗甲亢藥物治療(丙硫氧嘧啶、甲巰咪唑等)或手術(shù)治療(甲狀腺大部切除術(shù))或放射碘治療。若能排除器質(zhì)性疾病,則可能會(huì )診斷為神經(jīng)官能癥。

預防調護

注意調節情志,防止喜怒等七情過(guò)極。 適當注意休息,少房事,少進(jìn)食含動(dòng)物脂肪多的飲食,少進(jìn)咸、辣和酒、煙、濃茶、咖啡等。 適當參加體育鍛煉,如散步、太極拳、體操、氣功等,注意預防感冒等。 一定要控制情緒,少生氣。

心悸患者應保持精神樂(lè )觀(guān),情緒穩定,堅持治療,堅定信心。應避免驚恐刺激及憂(yōu)思惱怒等。生活作息要有規律。飲食有節,宜進(jìn)食營(yíng)養豐富而易消化吸收的事物,宜低脂、低鹽飲食,忌煙酒、濃茶。輕證可從事適當體力活動(dòng),以不覺(jué)勞累、不加重癥狀為度,避免劇烈活動(dòng)。重癥心悸應臥床休息,還應及早發(fā)現變證、壞病先兆癥狀,做好急救準備?! ?/p>

患者注意事項

  1. 心悸的原因非常多,不必過(guò)分擔心,但也不能掉以輕心,必須尋求醫生的幫助,尤其是中老年人
  2. 中老年人應該定期體檢,尤其是伴有心悸的患者,應常規做心電圖

中醫對心悸的認識

心悸,證名。不因驚嚇而自心跳不寧的疾患。出《傷寒論.辨太陽(yáng)病脈證并治》。簡(jiǎn)稱(chēng)悸?;蛑^怔忡,或謂重癥為怔忡。因氣血虛弱、痰飲內停、氣滯血瘀等所致。陽(yáng)虛氣弱而心悸者,癥見(jiàn)心下空虛,狀若驚悸,或先煩而后悸,脈大無(wú)力,治宜溫陽(yáng)益氣,用小建中湯、真武湯,陰血不足,血不養心而心悸者,兼見(jiàn)面色無(wú)華,舌淡脈細,若兼虛火,則五心煩熱,治宜養血補心,用四物湯、朱砂安神丸。水飲內停,水氣凌心而心悸者,兼見(jiàn)胸痞滿(mǎn),頭暈惡心,小便短少,苔白,脈弦,治宜通陽(yáng)化飲,用苓桂術(shù)甘湯小半夏湯加減。痰郁心悸者,兼見(jiàn)驚惕不寧,突然而作,時(shí)作時(shí)止,甚則心跳欲厥,脈滑大,治宜滌痰定悸,用溫膽湯、茯苓飲子。氣滯血瘀心悸者,兼見(jiàn)短氣喘息,胸悶,胸膺疼痛,舌色紫暗,脈結代,治宜活血理氣,用血府逐瘀湯、失笑散。參見(jiàn)怔忡等條。

中醫辨證論治

1、心虛膽怯

治法 鎮驚定志,養心安神

方藥 安神定志丸加減

2、心血不足

治法 補血養心,益氣安神

方藥 歸脾湯加減

3、心陰虧虛

治法 滋陰清火,養心安神

方藥 朱砂安神丸天王補心丹加減

4、心陽(yáng)不振

治法 穩步信仰,安神定悸

方藥 桂枝甘草龍骨甘草牡蠣湯合參附湯加減

5、心脈瘀阻

治法 活血化瘀,理氣通絡(luò )

方藥 血府逐瘀湯加減

6、水飲凌心

治法 振奮心陽(yáng) 化氣行水

方藥 苓桂術(shù)甘湯加減  


參看

參考文獻

癥狀查詢(xún)專(zhuān)題

皮膚癥狀 胸部癥狀 腹部癥狀 生殖部位癥狀 四肢癥狀 四肢癥狀 四肢癥狀 四肢癥狀 頸部癥狀 頭部癥狀 眼睛癥狀 耳部癥狀 口腔癥狀 鼻部癥狀 頭部癥狀 全身癥狀按身體部分查詢(xún)疾病癥狀
關(guān)于這幅圖像

點(diǎn)擊部位名稱(chēng)可查詢(xún)更多相關(guān)疾病

按癥狀名稱(chēng)開(kāi)頭字母查詢(xún)癥狀:

A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | W | X | Y | Z

關(guān)于“心悸”的留言: Feed-icon.png 訂閱討論RSS

目前暫無(wú)留言

添加留言

更多醫學(xué)百科條目

個(gè)人工具
名字空間
動(dòng)作
導航
推薦工具
功能菜單
工具箱